HelloFresh Logo
HelloFresh Logo

25%* lavere CO2-utslipp enn måltider fra matbutikken


Middagene dine fra HelloFresh produserer 25%* mindre CO2-utslipp enn de samme middagene laget med ingredienser kjøpt i matbutikken.

*På et global nivå. Nasjonale nivåer varierer.


Middagene dine fra HelloFresh produserer 25%* mindre CO2-utslipp enn de samme middagene laget med ingredienser kjøpt i matbutikken.

*På et global nivå. Nasjonale nivåer varierer.

Vår korte leveringskjede

Ingrediensene i matkassene våre er den aller største kilden til CO2-utslipp i vår leveringskjede i dag. I motsetning til matbutikker og leveringstjenester fra restauranter, har HelloFresh en ekstremt kort leveringskjede. Vi fjerner unødvendige ledd på veien og velger lokale ingredienser når det er mulig. Det betyr at ingrediensene transporteres mye kortere for å komme frem til døren din og at vi unngår unødvendig matsvinn underveis, fordi mindre mat risikerer å bli ødelagt under transporten.

-25%* CO2-utslipp enn måltider fra matbutikken

Basert på en livsløpsstudie (ISO 14040*** LCA) utført på oppdrag for HelloFresh, som ble ferdigstilt i April 2022 av bærekraftskonsulent Quantis, ser vi at HelloFresh har lavere utslipp enn tilsvarende måltider levert fra restauranter eller laget av varer fra matbutikk. Studien viser at CO2-utslippet fra HelloFresh-måltider, globalt, i gjennomsnitt er 25% mindre sammenlignet med tilsvarende måltid laget med ingredienser fra matbutikken, og 5,5% lavere enn måltid levert fra en restaurant.

*På et global nivå. Nasjonale nivåer varierer.

Vår korte leveringskjede

Ingrediensene i matkassene våre er den aller største kilden til CO2-utslipp i vår leveringskjede i dag. I motsetning til matbutikker og leveringstjenester fra restauranter, har HelloFresh en ekstremt kort leveringskjede. Vi fjerner unødvendige ledd på veien og velger lokale ingredienser når det er mulig. Det betyr at ingrediensene transporteres mye kortere for å komme frem til døren din og at vi unngår unødvendig matsvinn underveis, fordi mindre mat risikerer å bli ødelagt under transporten.

-25%* CO2-utslipp enn måltider fra matbutikken

Basert på en livsløpsstudie (ISO 14040*** LCA) utført på oppdrag for HelloFresh, som ble ferdigstilt i April 2022 av bærekraftskonsulent Quantis, ser vi at HelloFresh har lavere utslipp enn tilsvarende måltider levert fra restauranter eller laget av varer fra matbutikk. Studien viser at CO2-utslippet fra HelloFresh-måltider, globalt, i gjennomsnitt er 25% mindre sammenlignet med tilsvarende måltid laget med ingredienser fra matbutikken, og 5,5% lavere enn måltid levert fra en restaurant.

*På et global nivå. Nasjonale nivåer varierer.

Hva er en livssyklusstudie?

Hva er en livssyklusstudie?

HelloFresh har bestilt en livsløpsstudie (LCA) etter ISO 14040 standard***, og analysen viser at det å lage mat fra HelloFresh gir mindre CO2-avtrykk enn å velge mat laget av ingredienser fra matbutikken eller leveringstjenester fra restauranter.

Studien, som undersøkte alle prosesser fra start til slutt, basert på matkasser med tre forskjellige protein-kategorier (storfe, kylling og vegetarisk) fra HelloFresh i fire regionale markeder som representerer 80% av det totale volumet HelloFresh leverte i 2020:

- Belgia, Nederland og Luxembourg;

- Tyskland og Østerrike;

- USA;

- Australia.


Hva er omfanget av livsløpsstudien?

Hva er omfanget av livsløpsstudien?

Studien sammenligner miljøavtrykkene mellom måltid laget av ingredienser fra matbutikk eller tilsvarende måltid levert fra resturant. Studien omfatter hele livssyklusen fra produksjon av ingredienser i måltidet til matrialene i emballasjen, samt avfallshåndtering i den daglige driften.

I alle markedene, som var med i studien, hadde måltider laget med HelloFresh mindre miljøavtrykk enn de måltidene laget med ingredisenser fra matbutikken eller levert fra resturanter. I begge tilfellene viser studien at måltidene fra HelloFresh har en lavere GWP (drivhuspotensiale). Basert på denne informasjonen og andre faktorer som salgsdata og markedsandel, har vi regnet ut et vektet gjennomsnitt for hvert marked, og for vår globale drift. Det globale gjennomsnittet viser at måltidene til HelloFresh var 5,5% lavere enn måltider levert fra resturant, og 25% lavere enn måltider laget med ingredienser fra matbutikken. Dette indikerer at måltidene fra HelloFresh i gjennomsnitt gir et lavere miljøavtrykk.
Hvordan kom vi frem til disse resultatene?

Hvordan kom vi frem til disse resultatene?

For å kunne regne ut det globale gjennomsnittet av CO2-utslippet for hvert av de tre måltidene (for matkasse, levering fra restaurant og matbutikken), på et mer detaljert plan enn gjennomsnittlig miljøavtrykk (kgCO2e) av hvert proteinbasert måltid, tok vi hensyn til flere faktorer, inkludert salgsdata og markedsandel.

For å komme fram til det globale gjennomsnittet av CO2-utslipp per måltid har vi først regnet ut gjennomsnittet per proteinmåltid. Dette har vi vektet opp mot hvor mange måltider som ble solgt i 2020 i hver av de fire regionale markedene som var med i studien. Som et eksemepel lå påvirkningen på en hamburger på mellom 6.3 kgCO2e og 7.4 kgCO2e på tvers av de ulike markedene (ref. Hellofresh livsløpsstudie side 13) .

Ved å regne ut gjennomsnittet av dette vektet på antall måltider solgt i hvert marked fant vi snittet av en global påvirkning på 6.9 kgCO2e for et hamburgermåltid. Deretter brukte vi samme metode for å komme fram til det gjennomsnittlige miljøavtrykket til de andre proteintypene som ble solgt i de ulike markedene samme år.
Til slutt har også forskjellen i CO2-utslipp mellom måltidene til HelloFresh og konkurrentene blitt regnet ut i prosent ved å se på det gjennomsnittlige GWP-potensialet i de tre forskyningskjedene.

CO2-utslippene målt i forbindelse med måltidene til HelloFresh har et globalt gjennomsnitt som er 5,5% lavere enn måltider du får levert fra en restaurant og 25% lavere enn tilsvarende måltider du lager med ingredienser fra matbutikken; noe som indikerer at HelloFresh har en generelt lavere påvirkning på klimaet enn alternativene.

Les mer om studien her: Hello Fresh livsløpsstudie .

Oppdag våre oppskrifter