Generelle vilkår og betingelser

1. Generelt
1.1 Disse generelle vilkårene og betingelsene gjelder mellom HelloFresh Norway AS (heretter "vi", "oss" eller "HelloFresh") og forbrukeren (heretter "du", "deg" eller "kunde") ved salg og levering av de produkter og tjenester (inkludert alle typer gavekort, kuponger og rabattkoder som HelloFresh gir bort ved kjøp av produkter og tjenester) som tilbys av HelloFresh. Disse vilkårene og betingelsene ble sist oppdatert og gjelder fra og med 1. desember 2022. Spesielle vilkår for visse produkter og tjenester kan forekomme, og i så fall gjelder disse i tillegg til disse generelle vilkårene.

1.2 For å bestille produkter og tjenester gjennom HelloFresh, må du være kunde hos HelloFresh. Den som er myndig og har rett til å inngå avtaler, samt bor i et område i Norge som HelloFresh leverer til, kan bli kunde. Dersom du er under 18 år, kreves det imidlertid samtykke fra foreldre eller foresatte for at du skal kunne bli kunde hos HelloFresh.

1.3 Kundekontoen som opprettes hos HelloFresh er personlig, og informasjonen du oppgir når du registrerer deg som kunde må være riktig. Du er selv ansvarlig for (i) å oppdatere informasjonen din hvis den endres, (ii) å holde passordet ditt til kundekontoen din hemmelig og ikke dele det med tredjeparter eller andre uvedkommende, samt (iii) all uautorisert bruk, for eksempel bestillinger som gjøres fra din kundekonto ved hjelp av ditt passord. Tap av passord eller mistanke om uvedkommendes bruk av kundekontoen din skal umiddelbart rapporteres skriftlig til HelloFresh.

1.4 Registrering som kunde via Facebook og Google er bare mulig hvis du bruker ditt virkelige for- og etternavn på henholdsvis Facebook og Google. Du må også supplere registreringen med kontaktinformasjonen som HelloFresh ber om for at vi skal kunne levere bestilte produkter og tjenester.

1.5 HelloFresh forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene, inkludert retten til å justere prisene i samsvar med avsnitt 7.1 nedenfor. Ved viktige endringer vil du bli informert på forhånd via e-posten som er knyttet til kundekontoen din. Endringene anses som godtatt hvis du ikke har hatt innvendinger mot dem innen en måned etter at informasjon om endringene ble sendt. HelloFresh forbeholder seg retten til å avslutte en kundekonto dersom kunden ikke godtar de foreslåtte endringene. De sist oppdaterte vilkårene og betingelsene er alltid tilgjengelige på HelloFresh' hjemmeside.
2. Om avtalen og tjenesten
2.1 HelloFresh' produkter og tjenester er rettet mot sluttbrukere i Norge. Produktene og tjenestene er ikke ment for videresalg, og HelloFresh forbeholder seg retten til å nekte bestillinger som overstiger normalt husholdningsforbruk.

2.2 Informasjonen på HelloFresh' nettside om produkter og tjenester er ikke bindende før det er inngått en avtale mellom deg og HelloFresh. Bilder og illustrasjoner av produkter og tjenester på HelloFresh' nettside samsvarer ikke alltid med utseendet på produktene og tjenestene som leveres til deg. HelloFresh forbeholder seg retten til å erstatte bestilte produkter med egnede erstatningsprodukter ved levering. Dette kan for eksempel være tilfelle ved lagermangel, mangel på råvarer eller hvis det opprinnelige produktet av en eller annen grunn må byttes ut eller erstattes.

2.3 En avtale mellom deg og HelloFresh oppstår på følgende måte. En bestilling opprettes og bekreftes med bindende effekt av deg via HelloFresh' bestillingsskjema. HelloFresh godtar en slik bestilling med bindende effekt ved å sende en bekreftelse på e-post. En bindende avtale mellom deg og HelloFresh kommer i stand etter at HelloFresh har akseptert bestillingen din ved å sende en e-postbekreftelse. HelloFresh forbeholder seg retten til å nekte en bestilling uten å måtte oppgi årsakene til dette.
3. Avtaleperiode og oppsigelse
3.1 Avtalen mellom deg og HelloFresh inngås på ubestemt tid og utgjør en abonnementstjeneste. En avtale mellom deg og HelloFresh gjelder derfor inntil videre.

3.2 I noen tilfeller kan en avtale mellom deg og HelloFresh være relatert til spesifikke produkter og tjenester eller tilbud med en fast avtaleperiode eller med et forhåndsbestemt antall leveranser. I disse tilfellene forlenges ikke avtalen automatisk etter utløpet av den angitte avtaleperioden eller etter at det faste antall leveranser er utført.

3.3 En avtale mellom deg og HelloFresh, som er gyldig inntil videre, kan settes på pause eller avsluttes når som helst av deg ved en beskjed til HelloFresh. Avhengig av når du har valgt å motta matkassene dine, må du sette pause eller si opp abonnementet innen en spesifikk frist dersom du ikke ønsker å motta leveranser i påfølgende leveringsperiode: A) Ved oppsigelse av abonnementet før første levering må du kontakte vårt kundeserviceteam på +47 23 50 68 08 for å få hjelp til å kansellere den første matkasse (bortsett fra kjøp med HelloShare-kode, hvor kanselleringen skjer automatisk om kansellering skjer innen de frister som er angitt i B og C). For alle etterfølgende leveranser gjelder følgende: B) Har du bestilt matkassen din med levering lørdag - søndag må du sette abonnementet på pause eller si opp senest kl. 23.59 på tirsdagen, innen matkassen ellers skulle vært levert. C) Har du bestilt matkassen din med levering mandag - tirsdag må du sette abonnementet på pause eller si opp senest kl. 23.59 på onsdagen som faller før mandag - tirsdag når matkassen din ellers skulle vært levert (ved brudd eller oppsigelse av abonnementet ditt etter ovennevnte frister, vil imidlertid planlagt levering i påfølgende leveringsperiode finne sted og må betales for. Ved avbestilling og endringer vedrørende ekstra varer i tillegg til matkassen gjelder samme frister som nevnt ovenfor.

3.4 I tilfelle oppsigelse av en avtale mellom deg og HelloFresh som gjelder inntil videre, vil HelloFresh refundere beløpet for allerede betalte, men ikke leverte bestillinger, forutsatt at leveransen er kansellert innen tidsbegrensningene som er angitt i punkt 3.3 ovenfor.
4. Levering
4.1 HelloFresh leverer bare til adresser i Norge og i de områdene som er oppført på HelloFresh' nettside. Levering skjer til adressen du har angitt som leveringsadresse. Hvis kjøpet gjelder gavekort, sendes det til e-postadressen du har oppgitt (i noen tilfeller kan levering også skje med vanlig post).

4.2 Du er ansvarlig for at leveringsadressen din er korrekt. Hvis du har valgt å få kassen levert lørdag-søndag, kan du gjøre endringer i leveringsadressen din senest tirsdag kl. 23:59 samme kalenderuke. Hvis du derimot har valgt å få kassen levert mandag-tirsdag, kan du gjøre endringer i leveringsadressen din senest onsdag kl. 23:59 uken før levering. HelloFresh kan i enkelttilfeller gi beskjed om avvik fra denne regelen.

4.3 Du er ansvarlig for at levering kan utføres på avtalt leveringstid. En bestilling anses levert når du, eller en autorisert person du har oppgitt i forbindelse med bestillingen, mottok bestillingen. For å sikre at en bestilling mottas av deg eller en annen autorisert person, har transportøren rett til å be om identifikasjon og/eller ordrebekreftelse. Transportøren har rett til å nekte overlevering av en ordre hvis et slikt dokument ikke kan presenteres.

4.4 Hvis levering ikke kan utføres som angitt ovenfor, kan HelloFresh oppfylle leveringsforpliktelsen ved å levere bestillingen til en nabo eller bedrift, hvis du har godkjent slik levering. Naboer eller bedrifter er de som befinner seg i samme bygning som leveringsadressen eller i gangavstand. Hvis levering skjer til en nabo eller virksomhet, vil du bli informert skriftlig om dette.

4.5 Hvis levering av en bestilling ikke kan utføres til nabo eller bedrift, kan HelloFresh oppfylle leveringsforpliktelsen, hvis du har godkjent den, ved å forlate bestillingen på et sted ved leveringsadressen som er angitt av deg, som er lett tilgjengelig for transportøren, for eksempel ved siden av eller utenfor inngangsdøren, eller hos en tredjepart. HelloFresh er ikke ansvarlig for å vurdere egnetheten til et spesifisert leveringssted angitt av deg.

4.6 Ved levering til et sted angitt av deg, en tredjepart eller en nabo eller virksomhet, går risikoen for tap av eller skade på bestillingen over til deg. HelloFresh er ikke ansvarlig for skader eller feil som oppstår etter levering.

4.7 Hvis levering ikke kan utføres i samsvar med noen av alternativene ovenfor, har HelloFresh rett til å belaste hele verdien av bestillingen. Ingen flere leveringsforsøk vil bli gjort. Du er ansvarlig for eventuelle ekstra kostnader som påløper som følge av et mislykket leveringsforsøk.

4.8 HelloFresh forbeholder seg retten til å stanse eller kansellere en levering hvis du har oppgitt utilstrekkelige eller uriktige kunde- og/eller leveringsdetaljer, eller i tilfelle force majeure-lignende hendelser som naturkatastrofer, krig, politisk uro, streik, lockout, blokade eller annen avtalehindring, brann, ulykke, trafikkforstyrrelser, uvanlig dårlige værforhold eller andre omstendigheter utenfor HelloFresh' kontroll. HelloFresh vil informere deg så snart som mulig hvis et slikt eksepsjonelt tilfelle oppstår.

4.9 Du kan når som helst avbestille en levering eller si opp abonnementet ditt ved å varsle HelloFresh skriftlig i samsvar med punkt 3.3 ovenfor.

4.10 Det vil påløpe et leveringsgebyr for enkelte leveringsområder inkludert (men ikke begrenset til) Bodø og Tromsø. Kunder i disse områdene vil bli varslet om gebyret før de bestiller.
5. Klage
5.1 Klageretten oppstår når et produkt eller en tjeneste levert av HelloFresh er feil eller ikke oppfyller kvalitetskravene eller på annen måte ikke kan spises/brukes. Hvis du vil klage, må HelloFresh motta klagen innen rimelig tid for å kunne følge opp hendelsen på beste måte.

5.2 HelloFresh gjennomgår hver inngitt klage og erstatter godkjente klager med verdien av produktet. HelloFresh har også muligheten til å rette feilen eller levere et nytt produkt med mindre dette medfører en urimelig kostnad for HelloFresh.
6. Angrerett
6.1 HelloFreshs produkter og tjenester består hovedsakelig av mat som ikke omfattes av angreretten, angrerettloven (lov 2014-06-20-27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler). Mer informasjon om angreretten finner du på Forbrukertilsynets nettsider.

6.2 For andre produkter og tjenester som ikke er matvarer og som er underlagt angreretten i henhold til angrerettloven, for eksempel gavekort, har du rett til å trekke deg fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at du, eller en tredjepart oppgitt av deg, men ikke transportøren, tar fysisk i besittelse det første produktet eller tjenesten. Angreretten gjelder forutsatt at produktet eller tjenesten er i vesentlig uendret stand og at ingen forsegling er brutt.

6.3 Hvis du ønsker å utøve angreretten for gavekort eller andre produkter eller tjenester som omfattes av angreretten, må du sende en klar og tydelig melding om din beslutning om å trekke deg fra avtalen til HelloFresh via brev til:

HelloFresh Norway AS Vanemveien 20 1599 Moss

(eller via HelloFresh' app eller på telefon +47 23 50 68 08).

For at du skal kunne utøve angreretten din i tide, er det tilstrekkelig at du sender inn meldingen din om at du vil utøve angreretten før uttaksperioden er utløpt. Du kan også bruke standardskjemaet for å utøve angreretten som er tilgjengelig via følgende lenke.

6.4 Hvis du trekker deg fra avtalen ved å utøve angreretten din i tide for gavekort eller andre produkter og/eller tjenester som dekkes av angreretten, vil vi refundere alle betalinger vi har mottatt fra deg i forbindelse med det aktuelle kjøpet, inkludert leveringskostnader for å levere produktet og/eller tjenesten fra oss til deg (da teller ikke ekstra leveringskostnader som følge av at du valgte en annen leveringsmetode enn den billigste standardleveringen vi tilbyr). Refusjonen vil bli gjort uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da vi ble varslet om din beslutning om å trekke deg fra avtalen. Vi vil bruke samme betalingsmiddel for refusjonen som du har brukt til det første kjøpet, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss. I alle tilfeller vil refusjonen ikke koste deg noe. Vi avventer refusjonen til vi har mottatt varene fra deg eller til du har sendt inn bevis på at du har returnert varene, avhengig av hva som kommer først.

6.5 Ved utøvelse av angreretten, må du returnere leverte produkter og/eller tjenester som dekkes av angreretten, bortsett fra gavekort, til oss eller overlevere dem til HelloFresh Norway AS, Vanemveien 20, 1599 Moss, Norge uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter datoen da du varslet oss om din beslutning om å trekke deg fra avtalen. Angrefristen skal anses å ha blitt utøvd hvis du returnerer produktene og/eller tjenestene før utløpet av denne fjorten dager lange perioden. Du må betale de direkte kostnadene ved å returnere produktene og tjenestene. Du er bare ansvarlig for den reduserte verdien av produktene og tjenestene som følge av annen håndtering enn det som er nødvendig for å bestemme deres natur, egenskaper og funksjon.
7. Priser og betaling
7.1 Prisen på de bestilte produktene og tjenestene er prisen som gjelder på bestillingsdagen eller når du sist endret bestillingen, med forbehold om typografiske feil eller andre unøyaktigheter i prisinformasjonen på HelloFresh' nettside. Alle priser er oppgitt inkludert mva og fraktkostnader, med mindre annet er avtalt. HelloFresh forbeholder seg retten til å justere prisen, inkludert gjeldende fraktkostnader, for abonnementstjenester som løper på ubestemt tid. En prisjustering vil bli varslet til berørte kunder via e-posten som er knyttet til de gjeldende kundekontoene. Prisjusteringen trer i kraft 30 dager etter at prisjusteringsvarselet er sendt. Kunder som ikke aksepterer prisjusteringen har rett til å trekke seg fra avtalen i henhold til pkt. 3.3 ovenfor.

7.2 Du kan betale ved enten direkte betaling, kort eller andre betalingsmetoder som er oppført på HelloFresh' nettside. Du er ansvarlig for å sikre at betalingsinformasjonen din er riktig mens avtalen mellom deg og HelloFresh løper. Endring i betalingsinformasjonen må meddeles HelloFresh umiddelbart.

7.3 Når en avtale er inngått mellom HelloFresh og deg, vil kontoen eller kortet du har oppgitt bli belastet direkte for den første leveransen. For påfølgende leveranser vil du bli belastet fortløpende i løpet av avtaleperioden der belastningen kan begynne innen syv (7) dager før levering, med mindre du har kansellert eller satt en bestilling på pause eller kansellert abonnementet ditt. Variable beløp kan belastes som følge av rabatter og kampanjer. Av tekniske årsaker kan det ta noen dager før en belastning blir synlig på en konto eller et kort. Du er ansvarlig for at den angitte kontoen eller kortet har tilstrekkelig dekning i avtaleperioden.

7.4 Hvis betalingen mislykkes hos din bank eller annen kredittinstitusjon av årsaker du er skyld i, er du ansvarlig for å gi HelloFresh tilstrekkelig beskyttelse for betalingen eller rette opp mangelen som forårsaket den mislykkede betalingen, på en slik måte at – i tillegg til det utestående beløpet som ikke er betalt – også bankgebyrene som påløper i hvert tilfelle og et behandlingsgebyr tilsvarende tre (3) euro (i henhold til valutakursen som gjelder på tidspunktet for fradrag av behandlingsgebyr), kan innkreves.

7.5 Ved utestående beløp vil HelloFresh be om det utestående beløpet fra deg. Hvis du ikke betaler det utestående beløpet, selv etter betalingspåminnelser, vil HelloFresh videresende saken til et inkassobyrå.

7.6 Poeng eller kreditter som er opptjent gjennom “Inviter en venn-kampanjer” er underlagt de vilkårene og betingelsene som gjelder for disse kampanjene på det gitte tidspunktet. Disse kan finnes her. Bemerk! Når kontoen din avsluttes, utløper eller slettes (også i tilfelle av en såkalt forespørsel om å bli glemt) forsvinner eventuelle poeng eller kreditter på kontoen din samtidig.

7.7 Hvis det ikke er avtalt individuelle vilkår for rabatter, gjelder følgende for innløsning av rabattkoder:

(i) rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter eller kampanjer;
(ii) rabatter gjelder bare for nye og returnerende kunder;
(iii) etterfølgende kreditering av rabatter er ikke mulig;
(iv) rabatter kan ikke kombineres med eventuelle kreditter; og
(v) gratis tilbud og introduksjonstilbud er gyldige kun én gang per husholdning.

7.8 Følgende gjelder også for gavekort:

(i) salg finner sted på betalingstidspunktet og ved å løse inn gavekortet anses disse vilkårene og betingelsene for å ha blitt akseptert (uavhengig av om salget er gjort direkte av HelloFresh eller gjennom en autorisert HelloFresh-forhandler/annen autorisert plattform);
(ii) gavekort kan bare brukes gjennom nettstedet vårt, og kan i tillegg bare brukes én gang, gavekortet kan dessuten ikke kopieres, distribueres, publiseres, eller selges videre uten at HelloFresh har gitt samtykke til dette på forhånd,
(iii) gavekortene kan være begrenset til å kun gjelde for visse produkter eller tjenester og er ikke gyldige som betaling for premiumprodukter og kampanjer, med mindre annet er spesifisert, og
(v) hvis HelloFresh mistenker noen form for svindel eller lignende angående gavekort, kan disse bli deaktivert.
8. Matvarer og ansvar
8.1 HelloFreshs produkter og tjenester er generelt ikke tilpasset spesifikke kundebehov som ikke biff- eller svinekjøtt, allergier eller overfølsomhet. Nøtter og andre allergener kan noen ganger forekomme i HelloFresh' produkter og tjenester.

8.2 Du er ansvarlig for før bruk å lese og følge instruksjonene og advarslene som er skrevet på produktene og tjenestene grundig (inkludert oppskriftene som følger med), samt for å lese innholdsfortegnelsen på produktene og tjenestene for på egen hånd å kunne erstatte ingredienser som ikke er egnet ut fra personlige behov.

8.3 Du er ansvarlig for å oppbevare og tilberede råvarer og mat på en sikker måte etter at leveringen har funnet sted. Mer informasjon om mathåndtering og mathygiene finner du på Mattilsynets nettsider.
9. Behandling av personopplysninger
9.1 Personopplysningsloven (lov 2018-06-15-38) som trådte i kraft 20. juli 2018 regulerer vår håndtering av de personopplysninger du som kunde hos oss etterlater i forbindelse med kjøp av våre produkter og tjenester. Reglene gir deg til og med visse rettigheter som du har rett til å utøve i forbindelse med vår håndtering av personopplysningene.

9.2 Som kunde kan du gi informasjon om deg selv i ulike typer situasjoner, for eksempel:

- når du kjøper produkter eller tjenester fra HelloFresh,
- i tilfelle en klage på produkter eller tjenester,
- når du er i kontakt med vår kundeservice,
- i forbindelse med konkurranser og andre arrangementer,
ved å bli kunde i vår kundeklubb,
- når du bruker nettsiden eller samhandler med oss gjennom Mine sider eller sosiale medier, og
- i forbindelse med utøvelse av våre juridiske forpliktelser.

9.3 Det er viktig for oss at du som kunde føler deg trygg på at vi behandler personopplysningene dine på en korrekt og gjennomsiktig måte. For mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, vennligst les vår personvernerklæring eller kontakt oss på via www.hellofresh.no/contact-us
10. Markedsføring
10.1 Når du registrerer deg som kunde hos HelloFresh vil du kun motta markedsføringsmateriell, informasjon og tilbud på nye produkter og tjenester dersom du har gitt samtykke til dette. Hvis du som kunde hos HelloFresh ikke har gitt samtykke til å motta markedsføringsmateriale, vil HelloFresh bare sende deg informasjon som kan karateriseres som nødvendig informasjon. Disse e-postene inneholder bare relevant informasjon som knytter seg til rollen din som kunde hos HelloFresh.

10.2 Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å bruke avmeldingsfunksjonen direkte i e-posten og/eller SMSen fra HelloFresh. Du kan også trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte HelloFresh på telefon +47 23 50 68 08, på www.hellofresh.no/contact-us eller ved å sende et brev med posten til HelloFresh Norway AS, Vanemveien 20, 1599 Moss, Norge. Du kan også gjøre det gjennom HelloFresh' nettside på https://www.hellofresh.no/login der du kan logge inn på 'Mine sider' og endre kommunikasjonsinnstillingene dine.