Våre matkasser
Logg inn
Den første globale CO2-nøytrale matkasseleverandørenDen første globale CO2-nøytrale matkasseleverandøren

HelloFresh kompenserer for 100% av vårt direkte CO2-utslipp.

HelloFresh kompenserer for 100% av vårt direkte CO2-utslipp.

Reduser CO2-fotavtrykket ditt med HelloFresh

Som en del av misjonen vår om å endre måten folk spiser på, jobber vi hele tiden mot å finne nye måter å gjøre middagene våre bedre for planeten. For eksempel kan vi hjelpe deg med å redusere CO2-fotavtrykket ditt, når du velger en matkasse fra HelloFresh. Dette er fordi HelloFresh forplikter seg til å kompensere for 100% av sitt direkte CO2-utslipp, forårsaket av interne aktiviteter og kontorer, i tillegg til utslipp forbundet med både reiser, transport av råvarer og levering til kunder. Vi gjør dette gjennom å investere i grønne initiativer i samarbeid med partneren vår Planetly. Med 100% CO2-kompensasjon for matkassen din støtter vi deg i å ta gønnere valg og styrker samtidig de miljøvennlige prosjektene våre i hele verden.

Bærekraftig jordbruk og skogbruk i Kenya

Kasigau Corridor-regionen i Kenya er den primære villmarkskorridoren for flere lokale dyr som for eksempel sebraer, geparder og løver. HelloFresh støtter bærekraftig landbruk i regionen gjennon FNs prosjekt REDD+. Dette er et prosjekt som skaper langsiktige strategier som skal redusere CO2-utslipp forbundet med skogrydding og skogforringelse. Prosjektet beskytter over 200.000 hektar tørrskog som huser mer enn 11.000 ville elefanter og forhindrer 1.6 millioner tonn CO2 fra å slippe ut i atmosfæren, hvert år. Et av de aller viktigste elementene for prosjektet er å skape jobber og opplæring av lokale bønder, sånn at de kan drive bærekraftig landbruk, få en bedre høst og ikke minst forbedre levestandarden for fremtiden.

Redusert matsvinn i Nepal

I Kathmandu i Nepal er det å bli kvitt matavfall fra byenes grønnsaksmarkeder en stor utfordring. Et av prosjektene HelloFresh har valg for å redusere CO2-utslipp er derfor å støtte kompostering av matavfall der. Gjennom dette prosjektet samles 50 tonn organisk avfall fra grønnsaker hver uke fra de lokale markedene - som ellers hadde havnet på søppeldynga. Som et resultat av prosjektets suksess ble det bygget et større og mer effektivt mekanisk komposteringsanlegg bygget i byen Saibu, som ligger i nærheten. Sammen med reduksjonen av skadelige metangasser, forbedrer dette prosjektet også luftkvaliteten i området og gir bøndene kompost til å kultivere jordene deres på en mer bærekraftig måte.

Globale, grønne energiprosjekter

HelloFresh investerer i en bred vifte av forskjellige prosjekter for CO2-kompensasjon, som for eksempel grønne energiløsninger i Tyrkia og Kina, og et metan-oppsamlingsprosjekt i Holland. Tre toppmoderne vannkraftverk gir ren energi med lav omkostning i Tyrkia, mens Gansu-vindprosjektet i Kina driver 134 vindkraftverk og støtter langsiktige jobbmuligheter innenfor fornybar energi.

I Holland kompenserer vi for CO2-utslippet vårt ved å støtte et VCS-sertifisert (Verified Carbon Standard) prosjekt som absorberer metan fra landbruk. Når jorda ikke kan absorbere mer nitrogen fra den naturlige gjødselen, brukes denne i stedet til å produsere fornybar elektrisitet, noe som reduserer utslippet av metan i atmosfæren.

Om Planetly

For å sikre at matkassene dine leveres 100% CO2-nøytrale, samarbeider vi med klimaekspertene fra Planetly. De har utviklet intelligent software som hjelper oss med å analysere og måle det totale CO2-utslippet vårt gjennom hele forsyningskjeden. Deretter setter de oss i forbindelse med lokale og globale initiativer, som for eksempel de som er nevnt over. Vi samarbeider utelukkende med seritifiserte initiativer som håndplukkes av Planetly, for å være helt sikre på at prosjektet gjør en reel forskjell for å forhindre klimaendringer. Alle prosjektene passer til matkassemodellen i og med at vi fokuserer primært på landbruk, skog og fornybar energi. Planetly støtter oss også i arbeidet med å minimere CO2-fotavtrykket vårt enda mer, gjennom for eksempel å bytte til grønn energi i Tyskland.